Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Pop up kemujen asiakkaille ja palveluntarjoajille
Viimeksi päivitetty [27.10.2018]

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten Kemut Company Oy käsittelee asiakkaidensa [ja palveluntarjoajiensa yhteyshenkilöiden ja/tai työntekijöiden] henkilötietoja.[B&B2] 

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Henkilötietojesi tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Kemut Company Oy Oy (jäljempänä "Rekisterinpitäjä"). Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että henkilötietojesi käsittely toteutuu tämän tietosuojaselosteen ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Kemut Company Oy/Pop up kemut
y-tunnus: 2942889-5
Osoite: Kalliolinnantie 3 A 11
00140 Helsinki

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä tai tästä tietosuojaselosteesta, voit olla yhteydessä Kemut Company Oy:n yhteyshenkilöön:

Henna Koste, Niina Salu, yrittäjä
Sähköposti: posti@popupkemut.fi

Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse lähettämällä viestiä osoitteeseen posti@popupkemut.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

 • sinä tai edustamasi yritys on antanut meille yhteydenoton tai asioinnin yhteydessä, esim. kun otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai lisätietoja palveluistamme tai tuotteistamme, tai kun laadimme sopimusta Kemut Company Oy:n tarjoamista palveluista tai tuotteista;
 • syntyvät kun hankit tuotteita tai palveluitamme
 • syntyvät kun tilaat uutiskirjeemme;
 • syntyvät kun hankimme itse palveluita sinulta tai edustamaltasi yritykseltä
 • [aadaan muista lähteistä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa. Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi kaupparekisteri ja Postin osoitetietojärjestelmä.

 Keräämme ja käsittelemme asiakkaistamme [ja palveluntarjoajista] seuraavia henkilötietoja:

 • perustiedot, kuten nimi, [titteli ja suhteesi edustamaasi yritykseen] sekä yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero);
 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Kemut Company Oy:n toimittamia tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, [markkinointiluvat ja –kiellot] sekä asiakasyhteydenotot; sekä
 • verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, kuten käyttäjätunnukset, palvelun käyttöä koskevat lokitiedot sekä evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot.

Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään [asiakasyrityksen tai palveluntarjoajien muilta edustajilta, erinäisistä viranomaisrekistereistä sekä asiakasyritysten [tai palveluntarjoajien työntekijöiden kohdalla asiakasyrityksiltä].

3.  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tässä selosteessa määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopivia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

3.1 Palvelun tarjoaminen tai hankkiminen sekä asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme tuotteita ja/tai palveluitamme sinulle [tai edustamallesi yritykselle tai hankkiaksemme palveluita sinulta tai edustamaltasi yritykseltä]. Tällöin henkilötietojen käsittely perustuu sinun [tai edustamasi yrityksen] ja Rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen.

3.2 Markkinointi ja palveluiden kehittäminen

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme sinulle palveluistamme ja tapahtumistamme tai markkinoidaksemme uusia kiinnostavia palveluitamme tai tapahtumiamme. [Voimme käsitellä henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Voimme myös koostaa henkilötietojasi sisältäviä sisäisiä raportteja liiketoimintamme kehitystä varten.] Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tiedottaa rekisteröityjä uusista palveluista sekä kehittää palveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointiin.

Kun käsittelyn laillisuuden perusteena on yllä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu, Rekisterinpitäjä on tällaisissa tilanteissa tehnyt henkilötietojen käsittelystä arvion niin sanotulla tasopainotestillä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröidyillä on milloin tahansa oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu yrityksen oikeutettuun etuun. Saat tästä halutessasi lisätietoja yhteyshenkilöltämme.]

3.3 Palvelukehitys, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme palvelun ja verkkosivun tietoturvasta, palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palvelun kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

3.4 Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esimerkiksi veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt. 

3.5 Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn. 

4. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme myös evästeitä verkkosivullamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten sekä verkkosivumme käytettävyyden parantamiseksi. Ne mahdollistavat meitä myös tarkastelemaan verkkosivun käyttöä, jotta ymmärrämme paremmin, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuamme.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Näillä toimenpiteillä voi kuitenkin olla vaikutusta verkkosivujen käytettävyyteen.  

5. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja:

 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi, lakisääteisiä ilmoituksia tehdessä tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;
 • luotetuille ulkopuolisille palveluntarjoajille (esim. verkkkokaupan it-tuki) jotka toimivat meidän lukuumme ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka siirrämme heille, mukaan lukien henkilötietojen luovuttaminen vanhalta palveluntarjoajalta uudelle palveluntarjoajalle jatkuvuuden takaamiseksi palveluntarjoajan vaihtuessa;
 • jos Rekisterinpitäjä on mukana yritysjärjestelyssä; ja
 • kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, sinun ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.
 • Henkilötietojen siirrot EU:n tai eta-alueen ulkopuolellle

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytysajan määräytymiseen vaikuttavat erityisesti henkilötietojen käyttötarkoitus ja lain säännökset, joiden perusteella Kemut Company Oy:llä on velvollisuus säilyttää henkilötietoja tietyn ajan.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan tai, jos kysymyksessä on sopimus jonka vuoksi henkilötietojen käsittely on tarpeen, niin kauan kuin tämä sopimus on voimassa. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen tai sopimuksen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen kirjanpitolainsäädännön mukaisten säilytysaikojen toteuttamiseksi. Sopimuksen päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden vuoden kuluttua, elleivät kirjanpitosäännökset edellytä joidenkin henkilötietojen säilyttämistä kauemmin.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

7.  OIKEUTESI

Rekisteröitynä sinulle turvataan soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä seuraavat oikeudet:

 • Sinulla on oikeus pyytää meiltä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu: http://www.tietosuoja.fi/fi), jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on rikottu.

Voit lähettää yllä mainitut pyynnöt Kemut Company Oy:n yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 1. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Rekisterinpitäjällä on käytössä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Rajoitamme esimerkiksi pääsyä tietoihisi vain sellaisille henkilöille, joilla on työnsä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Jos teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, lisäämme tiedon asiasta https://www.popupkemut.fi/tiet..., josta löydät myös uusimman version tietosuojaselosteesta. Tiedotamme sinua tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista myös sähköpostitse.

Ostoskorisi on tyhjä